Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neočekávaná návštěva

9. 2. 2011

 

Neočekávaná návštěva

 

Pravidelné pondělní odpoledne v Senior klubu, které je zahajováno odpolední kávou, tak trochu zaskočila neočekávaná návštěva. Mezi seniory zavítala místostarostka paní Ing. Eva Hajná. Počátek návštěvy byl trochu rozpačitý, dovolím si poznamenat, že na obou stranách. Po nepříjemných zkušenostech z návštěvy bývalého starosty byly rozpaky seniorů z přítomnosti představitele města pochopitelné.

 

Již úvodní slova paní Hajné přítomné zjevně uklidnila. Bez sebemenšího náznaku povýšenosti informovala o záměru města, vyhovět žádosti Senior klubu o zřízení internetového přípojení a zakoupení projektoru pro společné využívání s městem.

Členská základna Senior klubu sice rozhodla o požadavku na televizor, který by plnil stejnou úlohu a navíc by byl funkčně víceúčelový a pro seniory snadněji ovladatelný, ale chápeme, že bude-li toto zařízení (projektor) pro využití městským úřadem účelnější, rozhodlo se město pro toto zařízení. Upřímně řečeno, nikdo takovou vstřícnost neočekával.

Poděkování bylo vyjádřeno potleskem a pozváním na další návštěvu.

Ještě za přítomnosti paní místostarostky přišla do klubu paní Dana Mlenská, která je předsedkyní kulturní komise města. Po představení požádala přítomné o pomoc při organizaci letošního městského plesu a o zhotovení háčkovaných předmětů. I v tomto případě došlo k příslibům spolupráce.

 

Odpoledne pokračovalo přednáškou pana Jaroslava Houdka o opraveném pomníčku sv. Antonína a dalších památných místech, souvisejících s tímto světcem. Podrobnější výklad bude zveřejněn na těchto stránkách nebo na Třebeničanu.

 

Závěr odpoledne patřil kurzu trénování paměti, který se stal pro skupinku seniorů oblíbeným zakončením pondělního setkání. Pod lektorským vedením paní PhDr. Věry Hodkové ( členky klubu) se stal kurz do jisté míry společenskou událostí, na kterou se účastníci skutečně těší celý týden.

                                                                                                 F. Immer

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Příspěvek 15.2.

(Immer, 1. 3. 2011 20:09)

Dnes, 1. 3. 2011, byla ve vývěsních skříňkách provedena výměna informací Senior klubu. Plníme proto příslib, daný paní místostarostce Evě Hajné, a ve fotoalbu zveřejňujeme několik snímků ze setkání seniorů 9. 12. 2010, pořádaného MěÚ a kulturní komisí
v Třebenicích.

Z fotografií je zřejmé, že se na setkání dobře nebavili jenom senioři. Za vydařenou akci
poděkovali přítomní v závěru a při společném tanci. Ještě jednou pořadatelům děkujeme.

neočekávaná milá návštěva

(apro, 14. 2. 2011 18:25)

Na TM jsem již po prvním pracovním zasedání zastupitelstva upozornil na to, že začíná docházet k pozitivním změnám ve vystupování zastupitelů i vedení radnice. Dokonce jsem byl za to i kritizován. To dovedu také ale pochopit, protože po těch letech vobořilovského lhaní, arogance a pohrdání občany to pro mnohé může být docela šok, že je to možné i jinak. Takže já některé velmi ostré a kritické připomínky na adresu nové radnice beru spíše jako projev setrvačnosti. Samozřejmě, že se nedostatky najdou, protože, jak opět dokazuje Jiří Krampol, nikdo není dokonalý. Žádný učený z nebe nespadl – to platí pro ty nové. Ti „zkušenější“ to mají ale možná ještě těžší, protože se musí navíc zbavit starých návyků. Já bych se proto spíše přimlouval za to, aby ti, co chtějí v nové situaci něco navrhovat nebo pozměnit, volili spíše formu spolupráce, než kritiku za každou cenu. Nejde přece o to, dokazovat si navzájem, kdo je chytřejší nebo kdo dělá jaké chyby, ale abychom z Třebenic udělali město, kde se bude líbit nejen nám, občanům města, ale i jeho návštěvníkům. To se zase bude určitě zamlouvat místním podnikatelům, takže spokojenost bude na všech stranách. A o tom to přece je – jak hlásala jedna televizní reklama.

Re: neočekávaná milá návštěva

(Immer, 15. 2. 2011 22:05)

Vážený pane Prouzo (apro). Připomínám, že Senior klub je nestranická – nepolitická organizace, která hájí zájmy seniorů a nebude řešit komunální politiku.

Na těchto stránkách nepadly žádné velmi ostré a kritické připomínky proti starému ani novému vedení radnice, jak píšete v komentáři. U toho také doufám zůstane. Pro vyjádření postojů ke komunální politice je jistě dost prostoru na jiných stránkách. Na příště podobné zavádějící komentáře nebudou na stránkách Senior klubu zveřejňovány.

Re: Re: neočekávaná milá návštěva

(apro, 16. 2. 2011 13:13)

Vážený pane Immere (Františku).
Předně si myslím, že tzv. politika se nutně promítá do všech oblastí našeho života, ať chceš nebo nechceš. Proto je také v preambuli správně uvedeno, že jsme NESTRANICKOU organizací . Jestliže jsme tedy byli požádáni o pomoc při rozvoji města, nemůžeme se podle Tebe na těchto stránkách k tomu vyjadřovat, protože se jedná o komunální politiku? Pokud jsem se snažil vysvětlit, z čeho asi pramení Tebou vzpomínaná vzájemná rozpačitost, tak to nepovažuji vůbec za nic stranického, stejně tak jako nepovažuji za nic stranického Tvoje srovnávání rozdílného přístupu bývalého starosty a paní Hajné. Nikde v komentáři jsem nevzpomenul tyto stránky a pokud jsem se zmínil o přílišné kritice, zopakoval jsem pouze svoje stanovisko, přednesené na VZ zastupitelstva. Rovněž si myslím, že nepatřičně směšuješ moje názory jako jednotlivce s případnými stanovisky klubu jako organizace. Vždyť komentář může napsat kdokoliv a nemůžeš přece každého okřikovat. Proto mne velmi překvapilo, že nálepkuješ a dokonce hodláš cenzurovat komentáře. To mi, bohužel, až příliš připomíná staré vobořilovské manýry, které se nám oběma tak velmi nelíbily. Kromě toho si myslím, že svoje názory si můžeme vysvětlit i jinak, než na webových stránkách.

Re: Re: Re: neočekávaná milá návštěva

(Immer, 18. 2. 2011 13:59)

Klubový zpravodaj, jak už napovídá titulek, má informovat o dění v klubu, nikoliv o tom, co který člen klubu kde řekl, nebo kde na co upozornil, pokud k tomu nebyl klubem pověřen. Ani napomínání – okřikování – kritiků, kteří svůj názor na práci zastupitelů prezentují mimo klub, ani prezentování svých osobních názorů na komunální politiku a poučování, do této rubriky nepatří. V neposlední řadě je nutné brát ohled na členy, kteří s názory kritiků bývalého vedení radnice nesouhlasí, což jsem se snažil respektovat už v minulosti. Senioři se scházejí, aby si popovídali, pobavili se a těšili na společné zážitky. Za tu možnost byli vždy vedení radnice vděčni.
Kromě toho jsem nezaznamenal, že by paní místostarostka přišla seniory žádat o pomoc. Ani v zápisu ze zasedání zastupitelstva není nic v tom smyslu uvedeno. Mám zato, že přišla seniory pozdravit, informovat o zakoupení promítacího zařízení, zavedení internetu a že ostatní požadavky klubu budou předloženy zastupitelstvu k posouzení. Zmínila se, že pan Prouza se stal členem pracovní skupiny, která se zabývá strategickým plánem. Zaregistroval jsem pouze žádost o pomoc, vznesenou předsedkyní kulturní komise města. Dále nebudu na těchto stránkách o uvedeném tématu diskutovat.

Re: Re: Re: Re: neočekávaná milá návštěva

(apro, 18. 2. 2011 18:40)

Děkuji za pochopení.

Příspěvek

(Eva Hajná, 15. 2. 2011 17:29)

Děkuji.
Procházela jsem Vaše stránky a chtěla jsem se zeptat, zda-li sem také dáte nějaké fotečky z vánočního "mejdanu" ve školní jídelně?

Re: Příspěvek

(Immer, 15. 2. 2011 21:40)

Vážená paní Hajná, děkujeme Vám za zájem o naše stránky a Senior klub. Nějaké fotografie z předvánočního posezení ve školní jídelně jsme zveřejnili na úřední desce před MěÚ a ve skříňce Senior klubu na Havlíčkově náměstí. Dvoustrana, nazvaná Senior klub Třebenice přehled 2010, je bohužel nad možnosti našeho technického vybavení, proto zde snímky dokumentu nejsou zveřejněny. Po vyjmutí ze skříněk některé zveřejníme.